hoangba

Dầu Thái Lan Rapha gửi đến các bạn bài thuốc chữa Tuyến tiền liệt phì đại rất bổ ích.

Đông y chia bệnh này làm 3 loại: bàng quang tích nhiệt, bàng quang ứ trở, thận dương hư suy.

Triệu chứng của tuyến tiền liệt phì đại là: tiểu nhỏ giọt, khó ra, lượng nước tiểu ít, tiểu buốt, hay đi tiểu, bụng dưới đầy, đại tiện không thông, miệng khát muốn uống, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng hoặc vàng nhầy, mạch sác hữu lực hoặc tế sác.

Bài 1:

 Sinh địa                    15g  Phục linh                   10g
 Đơn bì                      10g  Ngưu tất                   10g
 Xa tiền tử                 10g  Tri mẫu                     10g
 Hoàng bá                 10g  

Đổ 1000 ml nước sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang. Dùng cho trường hợp bệnh nhẹ, rêu lưỡi vàng, mạch tế sác, hay đi tiểu.

Hoàng bá

Bài 2:

 Hoàng liên                 10g  Hoàng bá                     10g
 Chi tử                        10g  Mộc thông                    10g
 Trạch tả                     10g  Sinh địa                       10g
 Xích thược                  10g  Đơn bì                          10g
 Sinh cam thảo              5g  

Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang. Dùng cho trường hợp bệnh nặng, rêu lưỡi vàng nhầy, mạch sác hữu lực, hay đi tiểu, tiểu đau rát.

Nếu đi tiểu không thông, dòng nước tiểu nhỏ hoặc nhỏ giọt, hoặc bí tiểu, bụng dưới đầy và đau âm ỉ, chất lưỡi tím bầm hoặc có vết ứ, mạch sáp hoặc tế, dùng bài thuốc sau:

Bài 3:

Sinh địa                      15g Đơn bì                         10g
Đào nhân                    10g Hồng hoa                     10g
Đơn sâm                     15g Xích thược                   15g
Đương quy vĩ               10g Ngưu tất                      10g
Chỉ thực                      10g  

Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang.

Nếu tiểu nhỏ giọt không thông, lực tống yếu, mặt trắng nhợt, lưng gối yếu mỏi, mệt mỏi sợ lạnh, chất lưỡi nhợt, mạch trầm tế vô lực.

Bài 4:

 Thục địa                      10g  Đỗ trọng                      10g
 Ngưu tất                     10g  Xa tiền tử                    10g
 Quế chi                         6g  Tiên linh tỳ                  10g
 Chích hoàng kỳ            10g  Đẳng sâm                    10g
 Phục linh                     10g  Sinh bạch truật            10g
 Trạch tả                      10g  

Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang.

Sưu tầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *